Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Thành ủy Châu Đốc trao quyết định 12 cán bộ
Ngày 5-11, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì buổi lễ.

Responsive image

Responsive image

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi trao quyết định và hoa chúc mừng các cán bộ

Responsive image

Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc Đinh Văn Bảo trao quyết định và hoa chúc mừng các cán bộ

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc đã trao quyết định giải quyết cho cán bộ thôi việc theo nguyện vọng đối với Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Nguyễn Phúc Hoan và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản trị Lăng miếu núi Sam, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam (nhiệm kỳ 2020-2025).

Điều động, bổ nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban

Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối vận (nhiệm kỳ 2020-2025) và công nhận giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024).

 Điều động, bổ nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Châu Phú A Nguyễn Thị Hồng Loan giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị TP. Châu Đốc.

Điều động Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Mỹ Huỳnh Bửu Toàn đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Châu Phú A, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Châu Phú A (nhiệm kỳ 2020-2025) và công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường Châu Phú A đối với ông Huỳnh Bửu Toàn.

Điều động Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc Lê Hoàng Mai đến công tác tại Đảng bộ phường Vĩnh Mỹ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Mỹ (nhiệm kỳ 2020-2025) và công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường Vĩnh Mỹ (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với bà Lê Hoàng Mai.

Điều động Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Nguyễn Hữu Lợi đến nhận nhiệm vụ tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Điều động, bổ nhiệm Thành ủy viên, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huỳnh Hương Huyền giữ chức Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch TP. Châu Đốc.

Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Châu Đốc Tô Nguyễn Đào Châu giữ chức Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố; chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tiếp nhận, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Châu Đốc Lê Thành Giàu giữ chức Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố; chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý đô thị thành phố (nhiệm kỳ 2020-2025).

Điều động Phó Chủ tịch UBND phường Núi Sam (nhiệm kỳ 2021-2026) Lê Hoàng Phương đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Vĩnh Nguơn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Nguơn (nhiệm kỳ 2020-2025).

Điều động, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND TP. Châu Đốc Diệp Quang Vũ giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố.

Tiếp nhận, bổ nhiệm nguyên Phó Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Nguơn (nhiệm kỳ 2020-2025) Lê Hoàng Long giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP. Châu Đốc.

Responsive image

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG