Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.
Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 được diễn ra Từ ngày 1/6 – 30/6/2022, với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em năm nay là Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình; Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng;  Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; Kiên quyết phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình; Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; Gọi 111 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; Số 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi.

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em dự kiến tổ chức ngày 01/06/2022, tại Công viên 30/4, Lễ phát động nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục trẻ em, tăng cường sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em gắn với nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển. Đảm bảo hiệu quả thiết thực, đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Tạo sự ủng hộ và đồng thuận của xã hội đối với chủ trương, chính sách và đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình, mục tiêu vì trẻ em; hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19, trẻ em dân tộc và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Các nội dung trọng tâm trong Tháng hành động vì trẻ em là Tiếp tục tuyên truyền về Luật Trẻ em (2016), Nghị định số 56/2017/ND-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy dinh chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng chống xâm hại trẻ em, các chính sách chương trình bảo vệ trẻ em đang được triển khai; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư 33/2018/TT-BGDDT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác xã hội trong trường học; Công điện 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuuóin ước trẻ em; Quyết định số 23/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Nghị định 130/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội và trẻ em; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 29-5-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022; Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em mồ côi giai đoạn 2022 - 2036 trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

Đồng thời, rà soát lại việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của địa phương và của trung ương liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương mình để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung. Bên cạnh đó kiến nghị các chính sách phù hợp tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội.

 Tuyên truyền trực quan treo khẩu hiệu chuyển tải thông điệp của Tháng hành động trên trục lộ chính, cơ quan; phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về công tác bảo vệ trẻ em theo chủ đề Tháng hành động); tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh; phòng, chống xâm hại trẻ em; thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông cho trẻ em. Tăng cường truyền thông về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em đầu số 111 và tổng đài 18008077 về phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em khi có nhu cầu cần hỗ trợ. Thực hiện tin bài, phóng sự tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Tham dự Hội nghị biểu dương những người yêu trẻ và trẻ em khuyết tật có thành tích tiêu biểu trong học tập và trong lao động sản xuất (dự kiến ngày 10/6/2022). Củng cố nhân rộng có hiệu quả các điểm tư vấn học đường tại các trường học; tổ chức triển khai các mô hình về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, mô hình Hội đồng trẻ em.

Tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Quyền trẻ em tại Trường THCS Phạm Hùng (phường Vĩnh Mỹ) nhằm lan tỏa và tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình, cộng đồng.

 Tham gia tập huấn nâng cao năng lực và giao lưu các mô hình câu lạc bộ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tổ chức lớp Hội họa hè miễn phí dành cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Tế, xã Vĩnh Châu, phường Vĩnh Nguơn và Hội thi vẽ tranh cấp phường, xã năm 2022 (Dự kiến thời gian: Lớp hội họa: khai giảng vào ngày 29/6/2022). Tổ chức Hội thi vẽ tranh cấp phường, xã (dự kiến tổ chức vào ngày 30/7/2022). Tổ chức đọc sách lưu động cho thiếu nhi tại Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Tế xã Vĩnh Châu và phường Vĩnh Nguơn (dự kiến bắt đầu từ ngày 29/6/2022).

Hỗ trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các ban ngành, đoàn thể thành phố, xã phường vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn tài chính để xây dựng và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp; thăm hỏi tặng quà động viên giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh; đỡ đầu, trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Hỗ trợ thiết bị vui chơi giải trí, bộ đồ dùng học tập, tủ sách cho trẻ em tại cộng đồng.

 Kết nối, tiếp nhận quà tặng từ Quỹ Bảo trợ Việt Nam, các cá nhân, tổ chức, để tổ chức tặng quà, trao học bổng, sổ tiết kiệm, … cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc, trẻ em mồ côi do Covid-19, trẻ em khuyết tật có thành tích tốt trong cuộc sống, học tập và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

 Tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi do Covid-19, trẻ em khuyết tật có thành tích tốt vươn lên trong cuộc sống,… trên địa bàn. Dự kiến thăm trẻ tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi thành phố, trẻ em mồ mồ côi có cha hoặc mẹ chết do Covid -19. Đối với các phường, xã là 30 phần quà.

Tham dự hoạt động trại hè cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề lao động sớm, xâm hại, bạo lực trẻ em” do Sở Lao động TB&XH tổ chức. Dự kiến địa điểm tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng, cho 10 em tham dự của thành phố Châu Đốc.  Tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị bệnh bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo, khám và phẩu thuật răng hàm mặt: Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; kết nối các nhà tài trợ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, các bệnh hiểm nghèo, các bệnh về khuyết tật, dị tật vận động và các dạng bệnh khác.

Thông qua tháng hành động vì trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và gia đình trẻ em về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em nói chung đặc biệt trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

 Đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục trẻ em, tăng cường sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là công tác phòng ngừa, giảm thiểu số lượng trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực về thể chất lẫn tinh thần, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện./.

Hân Nguyễn

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG