Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội Khuyến học thành phố Châu Đốc: Nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài
Trong những năm qua, Hội Khuyến học thành phố Châu Đốc đã không ngừng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội học tập gắn với chủ trương xã hội hóa giáo dục, từng bước góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương.

Xác định công tác khuyến học, khuyến tài là nhiệm vụ trọng tâm, nhiều năm qua, Hội Khuyến học thành phố Châu Đốc luôn chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể và trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc học đối với mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Cùng với đó, phong trào khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập cũng luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân và các trường học trên địa bàn triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực để giáo viên, học sinh phấn đấu, nỗ lực trong học tập. Nhờ đó, tác động tích cực trong việc duy trì sĩ số, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học ở các bậc học.

 Đặc biệt, các cấp hội còn phối, kết hợp với các chi hội nhà trường làm tốt công tác khuyến học, quan tâm chăm sóc học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi bằng cách hỗ trợ sách giáo khoa, tập, viết, tặng đồng phục, xe đạp và cấp học bổng để các em có điều kiện tham gia học tập. Đồng thời, các cấp hội còn linh hoạt, đa dạng hóa hình thức vận động gây quỹ học bổng như mạnh thường quân, cán bộ lãnh đạo nhận nuôi dưỡng học sinh, sinh viên nghèo hiếu học bằng hình thức cấp học bổng trực tiếp cho mỗi học kỳ; vận động cửa hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đóng góp, tài trợ quỹ khuyến học hoặc tặng dụng cụ học tập cho các em học sinh, sinh viên nghèo.

Năm học 2020-2021 vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Hội Khuyến học thành phố trao học bổng các loại: Học bổng Lưu Nhơn Nghĩa cho 10 em học sinh với 23.000.000 đồng; Học bổng Xổ số kiến thiết cho 168 học sinh với tổng số tiền là 424.000.000 đồng; Học bổng Thoại Ngọc Hầu cho 117 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền là 97.900.000 đồng.

 Để hỗ trợ kịp thời các chương trình học bổng cho các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới 2021 - 2022,  Hội Khuyến học thành phố tổ chức vận động quyên góp tiền, quà để hỗ trợ, giúp đỡ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực, ý chí vươn lên trong học tập; chú ý hình thức giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống cộng đồng, phát huy vai trò của các Hội Khuyến học địa phương và các chi hội cơ sở.

 Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, với ngành GDĐT, với các cơ quan, đoàn thể tổ chức cấp phát học bổng (các loại); xét và tặng quà “Tiếp bước đến trường” cho học sinh nghèo, cận nghèo, tạo điều kiện để tất cả học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, đồng thời khích lệ các em phấn đấu học tập đạt kết quả cao trong năm học mới. Đặc biệt trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Châu Đốc còn đang diễn biến phức tạp, Hội Khuyến học thành phố đã chọn phương án trao học bổng bằng hình thức chuyển khoản cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi trên địa bàn thành phố.

Bà Lý Kỳ Phượng -  Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố phấn khởi cho biết: “Được sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của  Hội Khuyến học tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể nên mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó còn chủ động phối hợp, ký kết liên tịch với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội, kiện toàn ban, chi hội khuyến học cơ quan, nhằm đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng hiệu quả, nâng cao dân trí; đồng thời, hội khuyến học các cấp luôn chủ động tranh thủ mọi nguồn lực vận động quỹ khuyến học, khuyến tài cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức đảm bảo nguồn quỹ học bổng ổn định, lâu dài và bền vững”.

 Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Khuyến học thành phố Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng xã hội học tập, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu, chất lượng ngày càng cao. Trong đó, chú trọng phát huy lĩnh vực xã hội hóa giáo dục trong các tầng lớp nhân dân nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển theo quan điểm “Sự nghiệp giáo dục là của toàn dân”./.

THIÊN HƯƠNG (PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ

 

Tin Mới Nhất
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG