Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Châu Đốc nỗ lực phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em
Nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, các cấp Hội Phụ nữ trong thành phố Châu Đốc đã đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; xây dựng nhiều mô hình thiết thực… góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, hướng đến môi trường an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em.

Nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong thành phố Châu Đốc đã cụ thể hóa chương trình thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”.

Các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, phụ nữ chấp hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em…

Hội LHPN thành phố Châu Đốc phối hợp tổ chức các buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề các kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi mua bán người; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; tổ chức diễn đàn “Cha mẹ và con gái”…Tổ chức hội thi “Tuyên truyền văn bản pháp luật có liên quan đến phụ nữ và trẻ em”, có 150 cán bộ, hội viên tham dự.

Đồng thời, xây dựng mô hình “Hướng dẫn cha mẹ nuôi dạy con tốt” có 30 thành viên tại phường Vĩnh Nguơn; Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” với 30 thành viên tại xã Vĩnh Tế; tổ “Phụ nữ thực hiện vệ sinh An toàn thực phẩm” có 30 thành viên tại phường Châu Phú ;  mô hình “Hướng dẫn cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ từ 0-8 tuổi” 30 thành viên tại đơn vị phường Châu Phú A. Duy trì các câu lạc bộ (CLB) “Xây dựng gia đình hạnh phúc”,  mô hình CLB “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” . Mô hình được thành lập nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống đuối nước; giáo dục kỹ năng, đạo đức, lối sống, giao tiếp, ứng xử trong gia đình; nâng cao nhận thức và trách nhiệm cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Đồng thời, tạo điều kiện để các thành viên được chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi, cùng nhau xây dựng gia đình an toàn, trách nhiệm, bình đẳng, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Thông qua các buổi sinh hoạt, mẹ và con gái được cung cấp, trang bị kiến thức về tâm, sinh lý tuổi dậy thì; kỹ năng tự chăm sóc, bảo vệ bản thân, xây dựng các mối quan hệ bạn bè trong sáng, lành mạnh, tránh được những nguy cơ bạo lực và xâm hại…

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, các cấp Hội Phụ nữ trong thành phố Châu Đốc đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em; phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em.

Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố Châu Đốc cũng chú trọng tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ hội. Nhờ tích cực triển khai các hoạt động, công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em đã có chuyển biến tích cực.

Để phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, năm 2022, Hội LHPN thành phố xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em phù hợp với tình hình tại địa phương; có từ 60% trở lên các xã, phường trên địa bàn không có phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, ngược đãi, bị đánh đập hoặc có hành vi xâm hại sức khỏe, tính mạng; rà soát, đánh giá hoạt động của các mô hình, CLB về phòng chống bạo lực gia đình.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, xây dựng mới và tổ chức ra mắt, truyền thông các mô hình, CLB về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em tại các địa phương… Qua đó, tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em được sống, hưởng thụ và vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh./. 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG