Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
UBND thành phố rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2022.
Ngày 5/5, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2022. Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc chủ trì cuộc họp.

Responsive image

Theo đó, thành phố Châu Đốc sẽ tổ chức lễ hội vía bà chúa xứ núi Sam năm 2022 trong điều kiện bình thường. Cao điểm lễ hội diễn ra từ ngày 22/05/2022 đến ngày 27/05/2022 (nhằm ngày 22/4 âl – 27/4 Âl). Theo quy mô: tổ chức theo thông lệ hàng năm. Không tổ chức Lễ khai hội.  Phần lễ vẫn giữ theo nghi thức truyền thống, nhưng về nội dung và hình thức được đầu tư nâng chất theo hướng tạo điều kiện để du khách, người dân cùng tham gia và tạo sự hấp dẫn để thu hút du khách, gồm: Lễ phục hiện rước tượng Bà lúc 15 giờ, ngày 22/5 (nhằm 22/4 âm lịch), tổ chức rước tượng Bà từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu miếu Bà;  Lễ tắm Bà lúc 24 giờ, ngày 23/5 (nhằm 23/4 âm lịch); Lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu Bà lúc 15 giờ, ngày 25/5 (nhằm 25/4 âm lịch); Lễ túc yết và xây chầu lúc 24 giờ, ngày 25/5 (nhằm 25/4 âm lịch); Lễ chánh tế lúc 4 giờ, ngày 27/5 (nhằm ngày 27/4 âm lịch); Lễ hồi sắc, đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu Bà về lăng mộ vào lúc 15 giờ, ngày 27/5 (nhằm 27/4 âm lịch).  Phần hội với các hoạt động được tổ chức từ ngày 14/05/2022 đến ngày  24/05/2022 (nhằm ngày 14/04 - 24/04 Âl) gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi, hội diễn,….

Thông qua các hoạt động Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2022 nhằm hướng đến mục tiêu vừa khôi phục phát triển kinh tế, xã hội vừa phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách. Qua đó, quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa con người Châu Đốc, nhằm thu hút đầu tư, thu hút khách tham quan trong và ngoài nước đến với thành phố./.

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG