Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hưởng ứng ngày bầu cử trưởng khóm, ấp (nhiệm kỳ 2022-2027)
Vào ngày 25/9, thành phố Châu Đốc sẽ đồng loạt tổ chức cuộc bầu cử Trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến nay, trên địa đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Responsive image

Thành phố Châu Đốc có 104 ứng cử viên tham gia ứng cử chức danh Trưởng khóm, ấp (nhiệm kỳ 2022 - 2027) tại 52 khóm, ấp trên địa bàn thành phố. Công tác rà soát, lập danh sách cử tri là đại diện hộ gia đình được thực hiện khẩn trương, với 29.321 cử tri đi bầu.

Tại các điểm bầu cử của phường, xã, công đoạn trang trí, cơ sở vật chất, thùng phiếu,… đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng quy định. Để cuộc bầu cử trưởng khóm, ấp diễn ra thành công tốt đẹp, các ngành, các cấp ở thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, cụ thể như băng rôn, trên phương tiện truyền thanh, loa truyền thanh lưu động về ứng cử viên, địa điểm, ngày, giờ bầu cử nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bầu cử.

Công tác nhân sự đã được Đảng ủy các xã, phường tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đủ tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời UBND các xã, phường đã phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo thực hiện đúng theo tiến độ đề ra; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống COVID-19 trước, trong và sau bầu cử.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt, tin rằng công tác bầu cử Trưởng  khóm, ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, thành phố Châu Đốc sẽ đạt đúng mục đích, yêu cầu đề ra, ngày bầu cử thật sự là ngày hội lớn của nhân dân ở các địa bàn dân cư trong toàn thành phố.

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG