Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
An Giang: Trợ cấp 800.000đ/người cho cán bộ, công chức, viên chức dịp Tết Nhâm Dần năm 2022
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 21/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3038/QĐ-UBND về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, mức chi trợ cấp 800.000 đồng/người cho đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người hợp đồng khoán công việc) đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh.  Người có công với cách mạng và thân nhân; người đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010, số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011; người đang hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007; Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Mức chi trợ cấp 450.000 đồng/người cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Các đối tượng đang được nuôi dưỡng tập trung tại các Trung tâm Nuôi dưỡng, Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Trường Trẻ em khuyết tật và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh An Giang.

Các khoản kinh phí trợ cấp, thăm chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 được cấp phát và thực hiện hoàn tất trước ngày 24/01/2022 (tức trước ngày 22/12 âl)./.

Nguồn: QĐ số 3038/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG