Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Châu Đốc sẽ tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân kể từ 7 giờ ngày 01/11/2021.

Để đảm bảo việc tổ chức giải quyết thủ tục hành chính trong điều kiện phòng, chống dịch, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ triển khai các biện pháp phòng ngừa và yêu cầu các tổ chức, các nhân nghiêm chỉnh chấp hành như: đeo khẩu trang, khai báo y tế , rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, tuân thủ sự điều tiết và giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Châu Đốc thông báo đến các tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức các Phòng, ban và cơ quan ngành dọc làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG