Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Châu Đốc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em mồ côi
Nỗi đau mất cha mẹ, người thân đối với các trẻ em là quá lớn, không thể bù đắp được, đặc biệt là trẻ em ở các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nếu không được hỗ trợ thích hợp và kịp thời, các em sẽ bị ảnh hưởng dài hạn tới sức khỏe, tinh thần cũng như cơ hội thành công trong cuộc sống sau này. Để kịp thời chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Ngày 11/3/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Kế hoạch số 66 về thực hiện bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em mồ côi giai đoạn 2022 - 2036 trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, toàn thành phố Châu Đốc có 172 trẻ em mồ côi, trong đó: Trẻ mô côi cả cha và mẹ là 65 trẻ, mồ côi cha hoặc mẹ là 107 trẻ;  Trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 tính đến ngày 31/01/2022 (theo số liệu các xã, phường báo): 07 trẻ, trong đó trẻ em mồ côi cả cha và mẹ chết do Covid-19 là 01 trẻ;  mồ côi cha hoặc mẹ là 06 trẻ.

Để nhóm trẻ em này được hưởng đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách hỗ trợ cho trẻ em tại Nghị quyết số 68/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19, trẻ em có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19, trẻ em có cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn... từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Tuy nhiên, việc hỗ trợ từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chỉ giải quyết được khó khăn trước mắt và trong một thời gian ngắn.

Để bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta cần có sự trợ giúp kịp thời, đáp ứng những nhu cầu cơ bản và các vấn đề mà trẻ em gặp phải. Bên cạnh đó, cũng cần có kế hoạch lâu dài để bảo đảm mọi trẻ em mồ côi nói chung và mồ côi do đại dịch Covid-19 đều được chăm sóc, không bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch cụ thể, chu đáo để giúp trẻ em mồ côi ổn định cuộc sống về vật chất và tinh thần khi bị mất đi người thân; đồng thời ổn định nơi ở, có mái ấm yêu thương để được chăm sóc, nuôi dưỡng và tiếp tục được đến trường là hết sức cần thiết và cấp bách.

UBND thành phố Châu Đốc sẽ huy động sự tham gia của toàn xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp trẻ em mồ côi nói chung, đặc biệt trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 để ổn định cuộc sống, có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật; phát triển các hình thức chăm sóc, trợ giúp thay thế đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn dựa vào cộng đồng; từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa trẻ em mồ côi với trẻ em bình thường tại nơi cư trú.

Thành phố Châu Đốc phấn đấu 100% trẻ em mồ côi thuộc diện chính sách trợ giúp được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định. 95% trẻ em mồ côi được kết nối hỗ trợ kịp thời trong việc thực hiện các quyền bảo vệ, chăm sóc y tế, giáo dục, vui chơi giải trí và bảo vệ trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, mua bán, bắt cóc… trẻ em.

Huy động sự tham gia của cộng đồng, xã hội trong việc chăm sóc và trợ giúp trẻ em mồ côi. Đặc biệt kịp thời hỗ trợ cho 100% trẻ em mồ côi trong tình hình Covid-19.  Xây dựng và phát triển các hình thức nhận nuôi có thời hạn đối với trẻ em mồ côi do Covid-19 cho 100% xã, phường có trẻ em mồ côi cần được trợ giúp trong cộng đồng. Hỗ trợ tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho khoảng 90% trẻ em mồ côi có nhu cầu. Các đơn vị, tổ chức, vận động nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho 100% trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do Covid-19.

Trước hết, thành phố Châu Đốc thực hiện các chính sách, pháp luật, các biện pháp phòng ngừa các trường hợp có khả năng phát sinh trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 như: Thực hiện đầy đủ, kịp thời trợ cấp xã hội hàng tháng, trợ giúp xã hội đối với trẻ em mồ côi và trẻ em mô côi do đại dịch Covid-19, nhằm bảo đảm ổn định đời sống, tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện. Trợ giúp pháp lý cho trẻ em theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em không bị xâm hại do trẻ em không có sự giám hộ của cha, mẹ.

 Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đề xuất dự án, kế hoạch, hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài cho nhóm trẻ em này; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đồng thời, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản liên quan đến chính sách trợ giúp trẻ em mồ côi và mồ côi do đại dịch Covid-19. Triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe định kỳ, chế độ dinh dưỡng… cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 theo các chương trình, kế hoạch của ngành. Lồng ghép với chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 100% trẻ em mồ côi đảm bảo việc khám chữa bệnh.

Ưu tiên miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định cho học sinh bậc học mầm non và phổ thông (kể cả hệ giáo dục thường xuyên). Bảo đảm quyền học tập của các em theo đúng quy định của pháp luật về trẻ em, pháp luật về giáo dục, trong đó có quy định về giáo dục hoà nhập.  Phát động chương trình hỗ trợ học bổng cho các em học sinh mất cha, mẹ do đại dịch Covid-19 cho đến khi các trẻ học hết chương trình phổ thông trung học, đại học, cao đẳng hoặc trao học bổng hằng năm, học bổng dài hạn…

Ngoài ra, hỗ trợ các trường hợp trẻ em mồ côi và trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 có năng khiếu về thể dục, thể thao, các hoạt động văn hóa, giải trí được phát triển tốt nhất về năng khiếu, tài năng của mình. Tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố để nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực cho việc chăm sóc trẻ em mồ côi và trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. Phối hợp với các doanh nghiệp, làng nghề truyền thống, hợp tác xã, cơ quan, đơn vị, địa phương,... xây dựng các mô hình mô hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho trẻ em mồ côi, trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 có nhu cầu, phù hợp với điều kiện thực tế tại các doanh nghiệp, các làng nghề truyền thống, hợp tác xã và địa phương theo quy định.

Triển khai thí điểm mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ em theo Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2020 về hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em; mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 và một số mô hình trợ giúp khác như Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 ./.

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG