Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Tổng kết công tác giảm nghèo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Ngày 29/12, UBND Tp.Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn.

 Trong năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Thường trực UBND thành phố, sự hỗ trợ của UBMTTQVN thành phố và các hội đoàn thể cùng các ngành và sự tham gia của các mạnh thường quân trong thực hiện công tác chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo cùng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Kết quả cuối năm 2022: số hộ thoát nghèo   85/60 hộ, đạt 141,67%, Số hộ cận nghèo thoát 199/119 hộ, đạt 167,23%.  Đã hoàn thành cất mới 50/35 căn với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, đạt 142,86% so với kế hoạch đầu năm, trong đó cất mới 21 căn và sửa chữa 01 căn cho hộ nghèo, đồng thời cất mới 28 căn cho hộ cận nghèo.

Responsive image

Thực hiện Chính sách tín dụng ưu đãi đã giải ngân của Ngân hàng CSXH trong năm 2022 đạt 03 lượt vay vốn của hộ nghèo với số tiền 97 triệu đồng, 16 lượt vay vốn của hộ cận nghèo với số tiền 374 triệu đồng và 171 lượt vay vốn của hộ mới thoát nghèo với số tiền 6,483 tỷ cùng với 249 hộ khó khăn với số tiền 7,79 tỷ đồng.

Năm 2023, thành phố Châu Đốc tiếp tục tập trung tuyên truyền các tấm gương điển hình của tập thể, cá nhân hỗ trợ người dân thoát nghèo, kịp thời biểu dương tấm gương điển hình của hộ nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo. Tăng thời lượng phát sóng các bài viết, câu chuyện truyền thanh nhằm quán triệt sâu sắc để làm rõ trách nhiệm, người nghèo phải tự vươn lên thoát nghèo là chính, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về nhà ở, vay vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo các dịch vụ y tế, giáo dục, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và các dịch vụ xã hội cơ bản khác cho người nghèo.  Phấn đấu giảm 34 hộ nghèo (0,12%), giảm 119 hộ nghèo (0,42%) trong năm 2023. Đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên theo quy định.  Đảm bảo 100% người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm phù hợp.

Dịp này, UBND thành phố Châu Đốc đã khen thưởng cho 11 tập thể có thành tích tiêu biểu góp phần đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022./.

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG