Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Thành phố Châu Đốc chú trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau
Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 và Ủy Ban nhân dân thành phố Châu Đốc cũng đã ban hành nhiều hướng dẫn, chỉ đạo về việc tổ chức phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2020-2025. Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ và UBND thành phố Châu Đốc, những năm qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã huy động mọi nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chung tay giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

 Thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố Châu Đốc luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đã tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về giảm nghèo giai đoạn 2020 - 2025 trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền đến các địa phương, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, tuyên truyền các gương điển hình thoát nghèo vươn lên làm giàu. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020 – 2025.

Responsive image

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hằng năm, thành phố Châu Đốc đã làm tốt chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo. Trong 09 tháng của năm 2022, thành phố Châu Đốc đã khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và  Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ, thành phố Châu Đốc đã Chi hỗ trợ 7.589 đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền gàn 16 tỷ đồng. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 2.211 trẻ em F0, F1 với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ  đồng và hỗ trợ cho 565 đối tượng bảo trợ xã hội F0, F1 với tổng số tiền 589.000.000 đồng; hỗ trợ tiền ăn cho 6.025 người điều trị do nhiễm covid-19 (F0), người cách ly y tế do dịch covid-19 (F1) với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký lao động của các cơ sở dịch vụ trên địa bàn thành phố Châu Đốc, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các chế độ cho người lao động theo đúng quy định. 09 tháng của năm 2022, thành phố Châu Đốc mở 19 lớp nghề cho 570 lao động, qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm lên 78,7%; ước số lao động được giải quyết việc làm do phường xã xác nhận đơn 6.385 người; tổ chức điều tra cung, cầu lao động.

Thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với Người có công; chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối với Người có công với cách mạng; thực hiện chi trợ cấp, thăm hỏi, hỗ trợ tết cho người có công với cách mạng, các đơn vị lực lượng vũ trang kịp thời và đầy đủ, qua đó đã chi trả trợ cấp cho 7.902 lượt người có công, số tiền hơn 9,5 tỷ đồng, Cất mới 02 và sửa chữa 04 căn nhà tình nghĩa. Tổ chức điều dưỡng tập trung cho 53 người có công với số tiền 154,92 triệu đồng và chi chế độ điều dưỡng tại nhà cho 140 người có công với số tiền 204,624 triệu đồng.

 Thực hiện chính sách trợ cấp xã hội, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người khuyết tật, người có thu nhập thấp và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo đúng quy định. 09 tháng của năm 2022, thành phố Châu Đốc đã chi hỗ trợ cho 45.221 lượt người, số tiền hơn 26,8 tỷ đồng. Chi tiền chúc thọ, mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi (44 người) và tròn 100 tuổi (02 người); 1.367 cụ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi, với tổng số tiền hơn 713 triệu đồng. Cất mới 41 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, trong đó cất mới 16 căn cho  hộ nghèo và 25 căn cho hộ cận nghèo. Hỗ trợ 105 phần quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ thu nhập cho 05 hộ già neo đơn, hỗ trợ thu nhập cho hộ nghèo mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mất sức lao động. Quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện cho người khuyết tật hoà nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nhận thức được điều này, thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ những người khuyết tật trên địa bàn thành phố Châu Đốc luôn được các cấp, các ngành cũng như toàn thành phố quan tâm, với nhiều việc làm thiết thực, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho người khuyết tật vơi bớt mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Có thể nói, phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của thành phố Châu Đốc luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, có hiệu quả của các cấp, các ngành và đoàn thể trong thành phố, cùng sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người nghèo. Đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nêu cao trách nhiệm, đẩy mạnh thi đua chung tay xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển, giàu đẹp./. 

Hân Nguyễn

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG