Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Đảng bộ và Nhân dân phường Châu Phú A: Thi đua xây dựng đô thị văn minh và từng bước hiện đại
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Châu Đốc về xây dựng thành phố theo hướng văn minh và từng bước hiện đại, Đảng bộ và Nhân dân Phường Châu Phú A đã phát động nhiều phong trào thi đua với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu này.

Nhận thức được trách nhiệm, tầm quan trọng và thể hiện quyết tâm của mình trong việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Châu Đốc và Kế hoạch của UBND thành phố về xây dựng Châu Đốc trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại, Ban Thường vụ Đảng ủy Phường Phú A đã thành lập Tổ trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị. Một trong những nhiệm vụ, mục tiêu được Tổ trật tự đô thị đưa ra là phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong ý thức, trách nhiệm và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân đối với sự phát triển của thành phố nói chung và Phường Châu Phú A nói riêng. Theo đó, Tổ trật tự đô thị phường phối hợp Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Châu Đốc đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm tạo bước đột phá trong việc thực hiện trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, văn minh thương mại và xây dựng tuyến đường văn minh, tuyến đường kiểu mẫu, chợ văn minh, trật tự. Tăng cường trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị, phát huy vai trò từng tổ viên theo từng lĩnh vực nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đúng tiến độ và đạt chất lượng, đảm bảo tính khả thi và đạt hiệu quả cao nhất…

Responsive image

Bên cạnh đó, Tổ trật tự đô thị phường Châu Phú A phối kết hợp đội quản lý trật tự đô thị thành phố, công an phường tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, khóm, khu dân cư và từng hộ gia đình về ý nghĩa, nội dung và các quy định của pháp luật về trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xem đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân. Ngoài ra, còn vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh, kiểu mẫu, tuyến đường không rác trên địa bàn Phường, góp phần xây dựng TP. Châu Đốc từng bước cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại.

Song song đó, các khóm trên địa bàn Phường Châu Phú A còn tổ chức đưa nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị cho Nhân dân làm theo…

Cùng với đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, UBND Phường Châu Phú A đã tập trung hỗ trợ thành phố thực hiện tốt các công trình, dự án triển khai trên địa bàn và mang lại những kết quả đáng phấn khởi. Điển hình như Dự án di dời chợ Châu Đốc; mở rộng tuyến đường Trần Hưng Đạo… Ngoài ra, Phường Châu Phú A còn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành thành phố và doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư, xây dựng trên địa bàn phường, nhất là các dự án phát triển giao thông, hạ tầng kỹ thuật, phát triển thương mại, dịch vụ… Đặc biệt, UBND Phường Châu Phú A đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng các mô hình hay trong thực hiện các tiêu chí xanh - sạch - đẹp và đô thị văn minh. Cụ thể là các tổ chức đoàn thể của Phường Châu Phú A thường xuyên tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường (như phát quang bụi rậm, thu gom rác thải…). Đoàn viên thanh niên phường Châu phú A thực hiện mô hình cột điện nở hoa…., lặp lại trật tự, văn minh đô thị các tuyến đường khu vực chợ Châu Đốc như:  Chi Lăng; Bạch Đằng, Sương Nguyệt Anh, Trần Hưng Đạo, …

 Từ các phong trào này, đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy được trách nhiệm, lòng tự hào, yêu quê hương trong mỗi người dân trên địa bàn phường Châu Phú A, tạo sức lan tỏa, xây dựng thành phố Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, xây dựng đô thị phát triển toàn diện, tạo nền tảng để phát triển đô thị du lịch thông minh, hiện đại./.

 

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG