Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ngân hàng Chính sách xã hội Châu Đốc triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 6199/HD-NHCS ngày 08/07/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

 Để các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn thành phố nắm được chính sách hỗ trợ của Chính phủ cũng như tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi. NHCSXH thành phố Châu Đốc đã niêm yết công khai các quy trình thủ tục về điều kiện vay vốn, mục đích sử dụng vốn vay, mức cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, bảo đảm tiền vay, phương thức cho vay, hồ sơ vay vốn tại 07/07 phường, xã và tại trụ sở NHCSXH thành phố hoặc liên hệ Tổ Kế hoạch - Nghiệp vụ NHCSXH thành phố Châu Đốc qua số điện thoại 02963.563457 để được tư vấn hỗ trợ.

 

Tin liên quan
Tin Mới Nhất
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG