Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Châu Đốc.
Ngày 18/7/2022, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

Responsive image

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 18 đến 20/7), hội nghị sẽ triển khai các chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã. Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp xã. Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp xã. Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận và kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp xã.

          Thông qua lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các đại biểu HĐND cấp xã những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong quá trình hoạt động, để từ đó vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng còn là dịp để đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn thành phố gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẽ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử./.

                                                                           

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG