Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Thủ tục hành chính - Lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

03 ngày làm việc

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Tải

Tải


  • <1>
Tin Mới Nhất
Hình Ảnh Hoạt Động