Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
08-Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

05 ngày làm việc

UBND cấp xã,phường

Tải

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

03 ngày làm việc

UBND cấp xã, phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động