Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
10-Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

25 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

25 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động