Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
14-Lĩnh vực thể dục - thể thao

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

07 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động