Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
21-Lĩnh vực bảo trợ xã hội

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

18 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động