Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
22-Lĩnh vực người có công

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động