Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
29-Lĩnh vực đường bộ

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý đô thị thành phố

Tải

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý đô thị thành phố

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động