Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
30-Lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục xóa phương tiện thủy nội địa

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý Đô thị

Tải

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý Đô thị

Tải

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý Đô thị

Tải

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý Đô thị

Tải

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý Đô thị

Tải

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý Đô thị

Tải

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý đô thị

Tải

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý đô thị

Tải

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý đô thị

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động