Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Trong năm 2018, có 8,5 triệu lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh
Trong năm 2018, Ngành du lịch và địa phương các cấp trong tỉnh đã luôn quan tâm chấn chỉnh các hoạt động yếu kém tại các khu, điểm tham quan, du lịch. Tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch như: tuyến đường tránh quốc lộ 91 đến Chợ Vĩnh Đông, nâng cấp, cải tạo đường lên đỉnh Núi Sam, dự án cơ sở hạ tầng Khu du lịch Núi Cấm, cáp treo Núi Sam, Khu dịch vụ thương mại kết hợp văn hóa Du lịch Núi Sam, Khu công viên trò chơi Lâm viên Núi Cấm, Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Trà Sư...

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi Sam tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Kết quả, trong năm 2018 có khoảng 8,5 triệu lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh, tăng 16,44% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 100 nghìn lượt, tăng 33,3% so với cùng kỳ; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 29,73% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, hạ tầng và sản phẩm du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, chưa phát huy được lợi thế canh tranh về điểm và khu du lịch so với các địa phương trong vùng; chưa có doanh nghiệp đủ tầm để đầu tư đồng bộ các khu điểm du lịch để tăng thu ngân sách và giải quyết lao động trong tỉnh…

Trong năm 2019, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, kết nối các khu, điểm du lịch để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh. Chấn chỉnh kịp thời các mặt hạn chế, yếu kém tạo hình ảnh chưa tốt cho ngành du lịch tỉnh nhà. Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý các hoạt động du lịch, đồng thời kết hợp công tác điều tra, thống kê ngành du lịch để phục vụ công tác chỉ đạo, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự án tại Khu Du lịch Núi Sam; từng bước chấn chỉnh công tác quản lý đất đai ở Núi Cấm để kêu gọi đầu tư. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh để mời gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư, tạo các sản phẩm du lịch mới./.

NGUYỄN HÙNG

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG