Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, linh hồn của cách mạng Việt Nam, để lại cho chúng ta những giá trị tinh thần to lớn và vô giá. Trong đó tư tưởng “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân” là tư tưởng cốt lỗi để từng cán bộ, viên chức, đảng viên Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay học tập và noi theo.

Để học tập về “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, cán bộ, viên chức, đảng viên Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc luôn nhận thức đúng đắng về tư tưởng của Bác về ý thức, trách nhiệm thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm, nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực chống các bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tư lợi.

Bên cạnh đó không ngừng nâng cao nhận thức tư tưởng về hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Bác như: Đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, tận tâm, tận lực, tận tình, quan tâm, chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, lợi ích của nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc, đề ra các chủ trương, chính sách đúng đắn vì lợi ích của nhân dân, luôn là công bộc, là đày tớ của nhân dân.

Từ  việc nhận thức đúng đắng cơ sở lý luận về ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng của Bác. Trong năm qua, Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố Châu Đốc, Chi bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về tình  hình chính trị, kinh tế, xã hội đến tận nhân dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ thị 05 của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Là Chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Châu Đốc, có 27 đảng viên, Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc xác định rõ nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các chủ trương, Nghị quyết của Chi bộ. Từng cán bộ, viên chức, đảng viên luôn nêu cao vai trò gương mẫu trong mọi hoạt động tại đơn vị. Thông qua việc học tập theo Bác giúp cho nhận thức, hành động của cán bộ, viên chức, đảng viên, rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan góp phần đẩy lùi về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, viên chức, đảng viên.

Xác định cán bộ, viên chức, đảng viên là yếu tố quan trọng làm nên chất lượng cho công tác tuyên truyền. Chính vì vậy Chi bộ, không ngừng đào tạo bồi dưỡng đội ngủ cán bộ, viên chức, đảng viên có phẩm chất đạo đức, có năng lực trong công tác, vận dụng phương pháp giáo dục quan trọng nhất chính là việc nêu gương theo lời Bác dạy “một tấm gương sống còn giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Ngay từ đầu năm, Chi bộ đã tổ chức việc đăng ký viết bản tu dưỡng, bản cam kết về việc học tập theo Bác. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành lồng ghép nội dung làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm: “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân”, có100% đảng viên thực hiện theo kế hoạch kiểm tra và thực hiện 5 phút tự bạch về việc học tập liên hệ thực tế của mỗi cá nhân, 100% đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và viết bài thu hoạch đầy đủ, đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Việc tổ chức học tập theo Bác được Chi bộ triển khai thực hiện với nhiều hình thức như: Tổ chức Hội nghị, thông qua các buổi họp cơ quan, sinh hoạt Chi bộ, từng đảng viên luôn ra sức phấn đấu không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân, về tác phong làm việc, nói đi đôi với làm, tinh thần vì nhân dân phục vụ, khắc phục bệnh thành tích, hình thức, quan liêu, xa dân. Nâng cao nhận thức về việc xây dựng đơn vị, có tinh thần  trách nhiệm, ra sức đấu tranh chống lại mọi biểu hiện tha hoá, xuống cấp về đạo đức trong đơn vị.

Responsive image

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Trong năm qua việc triển khai triển khai học tập về  nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hoạt động đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trên lĩnh vực văn hóa – Văn nghệ: Năm 2020 tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa, văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ của thành phố ngày càng phát triển. Thực hiện theo tinh thần phòng, chống dịch Covid – 19, đơn vị đã xây dựng hàng chục chương trình văn nghệ với các nội dung chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổ chức chương trình văn nghệ và phát quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Trung thu năm 2020.

Phối hợp các ngành có liên quan tổ chức thành công các hội thi, hội diễn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tham dự các hội thi, hội diễn cấp tỉnh năm 2020 đạt nhiều kết quả tích cực như: Đạt giải A toàn đoàn liên hoan nhóm múa, vũ đoàn tỉnh An Giang lần thứ I, giải nhất tập thể Hội thi thanh thiếu niên tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh An Giang, giải nhất liên quan các nhóm nhạc tỉnh An Giang lần thứ V, giải nhì liên hoan tiếng hát từ biên giới An Giang lần IV.

Responsive image

THAM DỰ HỘI THI TIẾNG HÁT TỪ BIÊN GIỚI LẦN IV

Bên cạnh đó, luân chuyển trên 4.000 báo và tạp chí xuống các điểm đọc 7 phường, xã, phân phối 22 tranh cổ động, 550 áp phích, 11 đĩa CD với các nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, về học tập theo Bác, các sự kiện chính trị của thành phố và của tỉnh. Tổ chức lớp Hội họa hè miễn phí dành cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Tế và phường Vĩnh Ngươn. Phối hợp Ban Quản trị Núi Sam thực hiện lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam lần thứ 20 năm 2020 thành công tốt đẹp.

Tổ chức 07 bộ ảnh với 18 cuộc triển lãm chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trong năm 2020. Đồng thời trưng bày sách tại chỗ với 32 chủ đề với nhiều nội dung đa dạng, phục vụ bạn đọc đến tham khảo, vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp trên địa bàn được 400 đầu sách các loại, luân chuyển trên 23.0000 sách, báo, tạp chí các loại xuống 16 điểm đọc tại các phường, xã, phục vụ trên 4.000 bạn đọc và trao đổi sách.

Trên lĩnh vực Thể dục - Thể thao: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của thành phố ngày càng phát triển, gặt hái nhiều thành công trong quá trình hoạt động. Hàng năm, Trung tâm duy trì tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như: “ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, các giải thi đấu thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, các giải thi đấu thể thao trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao các cấp thành phố theo định kỳ, hội khỏe Phù Đổng, hệ thống các giải thi đấu thể thao thành tích cao cũng như các Hội thao, hội thi và các giải thể thao phong trào.

Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, Châu Đốc vinh dự tổ chức đăng cai nhiều giải đấu quan trọng trong năm 2020 như: Lễ khai mạc giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21, thi đấu chặng 1 và xuất phát chặng 2 từ thành phố Châu Đốc đi thành phố Rạch Giá, hội thi bơi lặn cứu đuối “chương trình phổ cập bơi phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em” tỉnh An Giang lần thứ XIV, tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tỉnh An Giang, hội thi thể dục dưỡng sinh tỉnh An Giang và tham dự 19 giải thể thao xuất sắc đạt 31HCV, 29HCB và 24HCĐ.

Trên lĩnh vực Truyền thanh – Truyền hình: Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các chính sách, văn bản mới có hiệu lực trong năm 2020,  tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên người như: dịch bệnh Covid -19, bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn thành phố, phối hợp với các ban ngành thành phố kịp thời đưa tin về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương nhanh chóng và chính xác.

Thực hiện 730 chương trình thời sự phát thanh và phát hình gồm: 7.235 tin các loại, 1.398 bài viết, phóng sự, 1.307 phỏng vấn, phát biểu, 576 tiết mục phát trên sóng phát thanh và phát hình. Tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mỗi tuần được 01 chuyên mục vào thứ tư hàng tuần, ngoài ra còn lòng ghép thêm trong các chương trình thời sự. Hàng ngày còn thực hiện đưa bản tin phát thanh, thời sự truyền hình lên trang Facebook của trung tâm với tên “Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc” để tuyên truyền thu hút được đông đảo lượt người xem.

Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch thường xuyên tuyên truyền  nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản của tỉnh ủy, thành ủy, tin bài, phóng sự, chuyên mục, câu chuyện truyền thanh, gương người tốt, việc tốt, mô hình, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực đạo đức, lối sống về học tập theo Bác đến toàn thể nhân dân trên hệ thống loa của đơn vị và các phường, xã. Qua tuyên truyền đã góp phần truyền tải những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, viên chức, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn thành phố Châu Đốc.

Đạt được những thành tựu trên là kết quả sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ, của Ban giám đốc, sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, viên chức, đảng viên của Trung tâm, đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt các phong trào, hội thi, hội diễn vào điều kiện cụ thể của thành phố để hoạt động. Bên cạnh đó có sự tác động từ hiệu quả của việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", được sự hưởng ứng tích cực trong toàn đơn vị về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc học tập theo Bác về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân của toàn đơn vị. Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc cần khắc phục những hạn chế nhất định như: Công tác thông tin tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị chưa phong phú, sinh động. Một vài cán bộ, viên chức, đảng viên trong đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về việc học tập theo Bác về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân trong quá trình công tác. Chi bộ chưa kịp thời khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập theo Bác tại đơn vị.

Để khắc phục những hạn chế trên trên, trong thời gian tới Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các thông tin đại chúng, phổ biến, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo hiệu quả, gương người tốt, việc tốt học tập theo Bác. Tăng cường giáo dục chính trị về ý nghĩa,tầm quan trọng của việc học tập theo tư tưởng về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân cho toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên trong đơn vị, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong quá trình học tập theo Bác.

Tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), các chương trình văn nghệ đặc sắc, triển lãm hình ảnh tại các xã phường, đồng thời trưng bày sách báo tạp chí tại thư viện nhằm phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh công tác sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập theo Bác, tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc luôn đạt trong sạch vững mạnh, 100% Đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được đề nghị Ban Thường vụ thành ủy biểu dương, khen thưởng là Chi bộ có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện và trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.

Có thể nói việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân là việc làm xuyên suốt mà cán bộ, viên chức, đảng viên Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc đã và đang rèn luyện từng ngày qua quá trình công tác, là kim chỉ nam cho hành động, đoàn kết một lòng xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Đỗ Văn Phước Hậu (0946937397)

 

Tin Mới Nhất
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG