Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành chó Đảng viên mới khóa II/2019
Ngày 20/8/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Châu Đốc phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa II/2019.

Tham gia lớp học có 102 học viên, thuộc 16 chi, đảng bộ cơ sở, Sau 2 tuần học tập, nghiên cứu, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối của cách mạng Việt Nam, các chủ trương, chính sách của Đảng về giáo dục – đào tạo, khoa học, công nghiệ, an ninh quốc phòng, về nhiệm vụ và trách nhiệm của người đảng viên… từ đó nâng cao nhận thức, không ngừng phấn đấu, rèn luyện về lý luận chính trị, phẩn chất đạo đức, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người đảng viên của Đảng. Đồng thời các học viên còn được nghe báo cáo thời sự Lược sử vùng đất Nam bộ và đi thực tế tại Nhà bia liệt sĩ Núi Sam, tham quan, nghe báo cáo tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc di tích Lăng Thoại Ngọc Hầu và Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, nhằm giúp cho các học viên có thêm niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của thế hệ đi trước và yêu quê hương, đất nước qua từng địa danh, di tích lịch sử tại địa phương, góp phần tuyên truyền để “mỗi người dân Châu Đốc là một hướng dẫn viên du lịch”.

Kết thúc khóa học có 100% học viên được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 53 học viên đạt loại giỏi; 49 học viên đạt loại khá./.

Vân Anh

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG