Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức Thông tin thời sự kết hợp Ngày pháp luật tháng 7.2018 cho cán bộ chiến sĩ.
Ngày 5/7/2018, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức Thông tin thời sự kết hợp Ngày pháp luật tháng 7.2018 cho cán bộ chiến sĩ .

Dịp này, cán bộ chiến sĩ đơn vị được nghe chuyên đề về an ninh phi truyền thống và thách thức trong lĩnh vực quân sự quốc phong của nước ta hiện nay. Chuyên đề Quan hệ Mỹ Triều-Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Tuyên truyền một số nội dung cơ bản cảu dự thảo đề án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong , Phú Quốc.

Thông qua buổi thông tin này , nhằm nâng cao nhận thức chính trị và thông tin những diễn biến mới nhất tình hình thế giới, khu vực và trong nước; nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang địa phương. Qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng và hành động, phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra./.

Vân Anh

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG