Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội nghị sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.
Sáng ngày 14/8/2019, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc chủ trì hội nghị.

10 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ và UBND thành phố Châu Đốc, sự tham gia tích cực của các lực lượng quần chúng trong thực hiện có hiệu quả nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, từ đó góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

Thời gian qua, BCHQS thành phố đã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể, công an, dân phòng làm tốt công tác tuần tra, canh gác, đảm bảo giữ vững An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra công tác sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng đúng nội dung, thời gian, chương trình qui định, quân số tham gia đạt từ 95% trở lên, huấn luyện đạt 100% thời gian quy định, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75 % khá, giỏi trở lên, đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đủ biên chế đạt 99,60%, đúng chuyên nghiệp quân sự 92,23%; tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đã giao 840/840 công dân thi hành nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu. UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua rộng khắp trong các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trên địa bàn thành phố, tạo khí thế thi đua sôi nổi, 100% cán bộ chiến sĩ dân quân phường, xã tích cực tham gia hưởng ứng và vận động gia đình thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại khu dân cư.

Tại hội nghị, đã trao tặng giấy khen cho 6 cá nhân và 9 tập thể đã có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc đánh giá cao những thành tích mà lực lượng vũ trang thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Để công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới đạt kết quả tốt nhất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đưa ra một số nhiệm vụ như: lực lượng vũ trang thành phố phải thường xuyên cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhằm kịp thời tham mưu với lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố có những biện pháp phù hợp, xử lý linh hoạt, kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, cần chủ động tham mưu, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thành phố để xây dựng quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Cùng với chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; cần chủ động tham mưu để Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo triển khai các mô hình chăm lo, hỗ trợ, giúp dân, qua đó, huy động sức dân, hiểu dân trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trong chấp hành pháp luật, sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, các cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, xã tiếp tục quan tâm, phối hợp triển khai có hiệu quả nghị quyết của Thành ủy, các kế hoạch, chỉ đạo của UBND thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; và xây dựng Đảng ủy Quân sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.”

Với sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên của thành phố Châu Đốc nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Vân Anh.

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG