Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Đẩy mạnh công tác xử lý ổ dịch bệnh Tay chân miệng tại khóm Châu Long 6, Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ thành phố Châu Đốc
Trong tuần vừa qua phường Vĩnh Mỹ phát hiện ca mắc Tay chân miệng, xảy ra 02 ổ dịch tại các khóm Châu Long 6, Châu Long 1. Sau khi khảo sát tình hình nơi xảy ra ổ dịch, nhận thấy có rất nhiều trẻ nhỏ dưới 5 tuổi trên địa bàn khóm Châu Long 6, Châu Long 1 là nguy cơ lây bệnh Tay chân miệng rất lớn của phường Vĩnh Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế cùng ban khóm ấp tổ chức thực hiện vãng gia hộ gia đình có con nhỏ dưới 5 tuổi để xử lý ổ dịch bệnh Tay chân miệng.

Vì vậy, các hộ gia đình trong khóm Châu Long 6, Châu Long 1 cần được phổ biến kiến thức cũng như các biện pháp để phòng chống bệnh Tay Chân miệng. Ngoài ra, các hộ còn được cấp phát cloramin B để lau nhà trong vòng 7 ngày để loại bỏ nguy cơ lây bệnh.

Sáng ngày 25/09/2017 và ngày 27/09/2017 phối hợp giữa Trạm Y tế, Cộng tác viên và Ban khóm cùng Trung tâm Y tế thực hiện truyền thông vãng gia phòng, chống bệnh phòng chống bệnh Tay Chân miệng cho hơn 66 hộ dân tại khóm Châu Long 6, Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ.

Đi vào nội dung tuyên truyền là phần cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh tại nhà, phát tờ bướm và hướng dẫn lau nhà bằng Cloramin B trong gia đình. Hướng dẫn rửa đồ chơi cho trẻ, rửa tay bằng xà phòng cho các hộ gia đình, sau khi buổi truyền thông kết thúc các hộ gia đình cam kết thực hiện vệ sinh nhà cửa, đồ chơi, rửa tay bằng xà phòng để phòng bệnh Tay Chân miệng.

Sau buổi truyền thông đa số các hộ gia đình đều có được kiến thức về mức độ nguy hiểm của bệnh cũng như các cách phòng, chống và đã hưởng ứng tích cực đông thời cam kết thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh Tay Chân miệng tại nhà./.

Mỹ Phụng

Hình Ảnh Hoạt Động