Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Thành ủy Châu Đốc thực hiện tốt Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 07/02/2017
Thành ủy Châu Đốc thực hiện tốt Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 07/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa’ trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Việc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW  của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Thành ủy triển khai đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Qua kiểm điểm đã xác định, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy các chi đảng bộ cơ sở đã thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm có chuyển biến tích cực; đa số không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; luôn giữ vững đoàn kết tập thể thống nhất trong tư tưởng và hành động, tạo nên sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân./.

                                                               Vân Anh

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG