Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII
Sáng ngày 10/01/2019, Ban Thường vụ Thành Đoàn Châu Đốc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Tại Hội nghị, Đ/c Phan Thuận Thái – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Châu Đốc đã triển khai, quán triệt các Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ đảng viên, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng./.

Vân Anh

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG