Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Quỹ “vì người nghèo” phát huy hiệu quả thiết thực
Từ đầu năm đến nay, Quỹ “vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân và các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp tiến và hiện vật quy tiền trị giá trên 186,632 tỷ đồng, qua đó đã chi cất mới, sửa chữa 2.361 căn nhà Đại đoàn kết; tặng 211.004 phần quà cho hộ nghèo; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 34.890 trường hợp; trợ giúp học tập, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 67.510 trường hợp.

Đồng thời. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã tiếp tục phát động Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức thực hành tiết kiệm đóng góp ít nhất 1.000 đồng/người/ngày góp phần chăm lo an sinh xã hội. Qua đó từ tháng 01/2018 đến tháng 11/2018 toàn tỉnh đã tiếp nhận được 3.022.905.000 đồng. Ngoài việc chuyển tỷ lệ % cho các đơn vị liên quan thực hiện hỗ trợ cho công tác đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, xã hội công đoàn…

 Trong năm 2018, hệ thống Mặt trận các cấp cũng rất quan tâm tích cực triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua những công việc cụ thể, thiết thực đã không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững./.

NGUYỄN  HÙNG   

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG