Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
UBND PHƯỜNG CHÂU PHÚ A
Địa chỉ: Số 256, Thủ Khoa Nghĩa, khóm 6, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 0296. 3866423 - Fax:

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÂU PHÚ A

Chủ tịch:

Lê Thị Lệ Xuân

Phó Chủ tịch:

Nguyễn Hoàng Hiếu

Lê Đình Quốc Việt

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG