Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
UBND PHƯỜNG NÚI SAM
Địa chỉ: Khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 0296. 3862056

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NÚI SAM

Chủ tịch:

Huỳnh Ngọc Trư

Phó Chủ tịch:

Lê Hoàng Phương

Nguyễn Thanh Hải

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG