Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Chung tay xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”
Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, trong những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Các hoạt động chăm sóc đời sống người có công được duy trì thường xuyên, xã hội hoá một cách rộng rãi.

Việc xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội trong thành phố đã tạo sức lan toả mạnh và trở thành hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia ủng hộ hàng chục tỷ đồng để chăm lo cho người có công, thực hiện an sinh xã hội. 

Với sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, sự chung tay của toàn xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công ngày càng được nâng lên, đến nay, các hộ gia đình chính sách có mức sống cao hơn hoặc bằng mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố cũng đạt được những kết quả tích cực, số hộ nghèo giảm mạnh qua các năm. Cuối năm 2015 trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015); kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo và cận nghèo cuối năm 2017: hộ nghèo còn 191 hộ với tỷ lệ 0,66%, hộ cận nghèo còn 788 hộ với tỷ lệ 2,72%; kế hoạch giảm nghèo năm 2018 và giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2018: giảm 99 hộ nghèo (tỷ lệ giảm 0,34%), giảm 294 hộ cận nghèo (tỷ lệ giảm 1,02%) cho UBND 07 phường, xã.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chăm lo cho người có công và thực hiện an sinh xã hội, nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố Châu Đốc phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân bằng hành động thiết thực đóng góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”. 

Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” thành phố cũng đã có Kế hoạch về việc xây dựng Quỹ. Việc xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018) nhằm mục đích huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân vào thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình, đề án của Đảng, Chính phủ, của tỉnh và thành phố về phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục khơi dậy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” trong các tầng lớp nhân dân; động viên các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội đoàn kết, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Trong những năm qua, thành phố Châu Đốc chi trợ cấp thường xuyên cho 31.093 lượt người với tổng số tiền trên 39 tỷ đồng; trợ cấp Tết Nguyên đán cho người có công với số tiền trên 1 tỷ (ngân sách trung ương) và số tiền trên 5 tỷ đồng (ngân sách tỉnh); tặng 2.726 phần quà tết với số tiền trên 1 tỷ đồng; trợ cấp Ngày Thương binh - Liệt sĩ (ngày 27 tháng 7) cho người có công với số tiền gần 3 tỷ đồng. Tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự cho năm “Mẹ Việt Nam anh hùng” và chi tiền một lần cho thân nhân của năm Mẹ với số tiền 131.800.000đ. Đã cất mới 155 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 210 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng; vận động  Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền  trên 1 tỷ đồng.

Với tình cảm, trách nhiệm trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và an sinh xã hội, đến nay đã có nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ. Để việc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” đạt kết quả cao nhất, cấp uỷ, chính quyền các cấp cần xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch xây dựng Quỹ ở cấp mình; phối hợp với các thành viên Ban vận động quỹ cùng cấp thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc vận động xây dựng và quản lý Quỹ.

MTTQ và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp vận động xây dựng Quỹ. Việc tổ chức vận động xây dựng Quỹ và công tác quản lý, sử dụng Quỹ phải công khai, minh bạch, hiệu quả, thiết thực và đúng pháp luật. Các cấp, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến mọi cấp, mọi ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”. 

Công tác tuyên truyền nhằm tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, để nhân dân thấy rõ việc tham gia xây dựng Quỹ không những là tình cảm, sự tri ân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cùng với cộng đồng thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, hộ nghèo, góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Vân Anh (Đài Châu Đốc)

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG