Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

325/QĐ-UBND

phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị The New City, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

UBND thành phố Châu Đốc

02/03/2021

2824/QĐ-UBND

phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư nam thủ Khoa Huân

UBND thành phố Châu Đốc

22/07/2020

3680/QĐ-UBND

phê duyệt tổng mặt bằng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc
Địa điểm: Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

UBNDthành phố Châu Đốc

12/12/2019

3422/QĐ-UBND

phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc Thủ Khoa Huân, Địa điểm: Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

UBND thành phố Châu Đốc

31/08/2020

số 3093/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2035

UBND tỉnh An Giang

30/12/2020

220/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt chỉ tiêu sử dụng đất còn lại áp dụng cho năm 2021 thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

02/02/2021

2428/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

16/10/2020

3704/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng Quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/500 Trung tâm hội nghị thành phố Châu Đốc

UBND thành phố Châu Đốc

15/09/2020

1454/QĐ-UBND

Về việc phê điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2025 

UBND tỉnh An Giang

23/06/2020

3935/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đường nối khu dân cư Chợ Vĩnh Đông đến đường tránh Quốc lộ 91, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

29/12/2017

3720/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

14/12/2017

QH SDĐ

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu trung tâm thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

14/12/2017

QH GT

Bản đồ quy hoạch giao thông khu trung tâm thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

14/12/2017

3473/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam, thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

17/11/2017

2855/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Nam Sông Hậu, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

27/09/2017

3098/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị The New City, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

24/12/2019

theo QĐ số 3410

Bảng công bố Quy hoạch Vĩnh tế

UBND thành phố Châu Đốc

21/12/2018

theo QĐ số 3409

Bảng công bố Quy hoạch Vĩnh Châu

UBND thành phố Châu Đốc

21/12/2018

Quyết định số 3409/QĐ-UBND

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

UBND thành phố Châu Đốc

21/12/2018

Quyết định số 3410/QĐ-UBND

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

UBND thành phố Châu Đốc

21/12/2018

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG