Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Chiều 29/12, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2024. Chủ trì hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn.

Responsive image

Năm 2023, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững thành phố Châu Đốc cùng với cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp đối với công tác giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu hộ nghèo theo kế hoạch đã đề ra; các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo đã được hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả. Trong đó hộ nghèo giảm 34/34 hộ, giảm 200/334 hộ cận nghèo. Cuối năm 2023 thành phố không còn hộ nghèo, còn 142 hộ cận nghèo.

Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể, các phường, xã đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo: tranh thủ từ các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cất mới  27 căn nhà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo,  hỗ trợ cất mới nhà ở cho 04 hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo cuối năm 2022.  Tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trao tiền hỗ trợ của MTQ (Quỹ Mái ấm hạnh phúc) cho 368 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 368.000.000đ;  hỗ trợ sinh kế;  Hỗ trợ về giáo dục, dụng cụ học tập, học phí,… cho học sinh thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo;  từ nguồn vận động gia đình và nguồn xã hội hóa ở địa phương để hỗ trợ tiền điện, bảo hiểm y tế, học nghề và hỗ trợ hàng ngàn suất quà đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn đột xuất...

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho công tác giảm nghèo bền vững năm 2024 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong năm 2024 thành phố tiếp tục duy trì thành phố không có hộ nghèo. Giảm 142 hộ cận nghèo (0,49%).  Đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ cận nghèo góp phần cải thiện đời sống, ổn định thu nhập thoát nghèo bền  vững.  Đảm bảo 100% người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.  Thực hiện giảm học phí cho học sinh thuộc hộ cận nghèo và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên theo quy định. Đảm bảo 100% người cận nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm phù hợp.  Đảm bảo hộ cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng CSXH thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND 7/7 phường, xã đã ký kết giao ước thi đua thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo, giảm cận nghèo năm 2024.

Responsive image

Responsive image

Dịp này, UBND thành phố Châu Đốc tặng giấy khen cho 11 tập thể, 4 cá nhân và 2 mạnh thường quân đã có thành tích góp phần đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo trong phong trào “vì người nghèo” không để ai bị bỏ lại phía sau năm 2023./.

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG