Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Thành ủy Châu Đốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023
Sáng 18/1, Ban Thường Vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, đồng thời sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và trao đổi thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ cho Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở. Chủ trì hội nghị đồng chí Cao Xuân Bá - Phó bí thư thường trực Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố Châu Đốc.

Qua 2 năm,  thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; trao đổi thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ cho Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở. Trên cơ sở nội dung các quy chế phối hợp do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành, UBKT Thành ủy và các cơ quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành, các cơ quan đã phối hợp cùng UBKT Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng; từ đó, đã có sự tác động tích cực về mặt nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt, trong năm 2023, cấp ủy và UBKT các cấp xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 theo Điều 30 và Điều 32, Điều lệ Đảng. Ban hành các quy trình xem xét, thi hành kỷ luật; quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình nhân sự đối với ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Thành ủy giữa hai nhiệm kỳ đại hội và thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế. Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra, giám sát đối với 10 tổ chức đảng và 32 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đạt 100% kế hoạch.

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG