Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng 'Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi'
    05/06/2021 | 12:00
    Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước - con đường 'Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội'. Thời gian đã lùi xa, nhưng giá trị lịch sử và thời đại của sự kiện này vẫn mang tính thời sự sâu sắc, có tầm quan trọng đặc biệt và ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn hiện nay.
  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG