Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
 UBND XÃ VĨNH CHÂU
Địa chỉ: Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 0296. 3863998 – Fax: 0296 3863996
 UBND PHƯỜNG NÚI SAM
Địa chỉ: Khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 0296. 3862056
 UBND PHƯỜNG VĨNH MỸ
Địa chỉ: Khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 0296. 3863849
 UBND PHƯỜNG CHÂU PHÚ B
Địa chỉ: Đường 30/4, khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 0296. 3566870
 UBND PHƯỜNG CHÂU PHÚ A
Địa chỉ: Số 256, Thủ Khoa Nghĩa, khóm 6, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 0296. 3866423 - Fax:
 UBND XÃ VĨNH TẾ
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Vĩnh Khánh 2, Xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 0296. 3861592
 UBND PHƯỜNG VĨNH NGUƠN
Địa chỉ: Đường tuyến dân cư khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 076. 3866227 - Fax: 076 .3560233
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG