Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ban CHQS thành phố Châu Đốc nâng cao chất lượng hoạt động Phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Những năm qua, Phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Châu Đốc triển khai thực hiện chặt chẽ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Responsive image


 Để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Châu Đốc đã cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu cụ thể, sát, đúng với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức đăng ký thi đua; tập trung quán triệt đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua; đề ra những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế; phát động sâu rộng và đột phá vào trong từng lĩnh vực công tác; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt chế độ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, đảm bảo cho phong trào thi đua được liên tục, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Thượng tá Trần Văn Thao, phó Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Ban CHQS thành phố Châu Đốc, cho biết: “Thời gian qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Châu Đốc đã không ngừng được đổi mới, phát triển đồng đều, toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, tạo ra phong trào hành động cách mạng sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Kết quả đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng đã có sức lan toả mạnh mẽ, thực sự trở thành động lực to lớn, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân địa phương”.

   Năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Châu Đốc đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, quân số tham gia đạt 99% trở lên; tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng dân quân đạt 100% quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 81,13% đạt khá, giỏi. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ. Giải quyết tốt công tác chính sách theo các Quyết định 290, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức chi trả cho đối tượng với tổng số tiền 49.600.000đ. Đồng thời, các đơn vị đã quan tâm thực hiện tốt công tác Chính sách hỗ trợ gia đình cán bộ nhân dịp Tết; thăm, tặng quà tết cho gia đình cán bộ và gia đình chính sách được 49 suất quà, với tổng số tiền trên 330 triệu đồng. Phối hợp với UB Mặt trận TQ VN thành phố Châu Đốc thăm, tặng 58 phần quà cho LLDQ tham gia chốt phòng, chống covid trên tuyến biên giới, mỗi xuất quà trị giá 350 ngàn đồng. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế tập trung cho công dân từ các tỉnh có dịch như: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An trở về quê theo đúng quy định. Tổ chức bầu cử và bảo vệ thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức thành công “Tết Quân - Dân” năm 2021 trên địa bàn phường Vĩnh Mỹ, có trên 300 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia, với tổng kinh phí chi cho các hoạt động này gần 500 triệu đồng (từ nguồn ngân sách và vận động xã hội hóa), góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân.

Đồng thời, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Châu Đốc còn chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, ý thức thi đua cho cán bộ, chiến sỹ. Phong trào thi đua phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được diễn ra liên tục, xuyên suốt trong mọi hoạt động của LLVT thành phố. Từ những cách làm hiệu quả trên, qua thực hiện phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những cách làm hay, xây dựng nhiều mô hiệu quả như: “Mỗi tuần một việc tốt”;  Vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ kinh phí cất 06 căn nhà cho LLDQ, DBĐV và thanh niên nhập ngũ khó khăn về nhà ở với số tiền 575 triệu đồng; tổ chức vận động khám cấp, phát thuốc và tặng quà gia đình chính sách, hộ khó khăn được 400 suất với tổng số tiền 60 triệu đồng.

   Ngoài ra, Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố còn được lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”,  “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”… với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, đã xây dựng được nhiều mô hình điểm, đơn vị điểm, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến trong LLVT toàn thành phố.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Châu Đốc tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng và nắm vững chủ đề, nội dung, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao; đẩy mạnh thực hiện tốt kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025; nhân rộng các điển hình, gương người tốt, việc tốt để Phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa rộng khắp ở từng cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố. Không ngừng đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, tập trung đột phá giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, nhất là trong chấp hành kỷ luật, pháp luật, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua; làm tốt công tác khen thưởng, kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, triệt để những hạn chế, khuyết điểm trong công tác khen thưởng. Thực hiện tốt công tác hậu phương Quân đội; tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho bộ đội, tạo môi trường văn hóa, xanh, sạch, đẹp; bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho đơn vị sẵn sàng chiến, huấn luyện.

   Có thể nói, Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố Châu Đốc không chỉ diễn ra sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị lực lượng thường trực mà đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các đơn vị lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương./.

Hân Nguyễn

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG