Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Không tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 08/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn về việc không tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo quy định tại Điều 94 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố không tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời thông báo triển khai việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua văn bản gửi về Mặt trận Tổ quốc cấp xã tổng hợp. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo đến các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố./. 

 

Tin liên quan
Tin Mới Nhất
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG