Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Châu Đốc đã thường xuyên quan tâm, tăng cường chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiều giải pháp hiệu quả đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Khi phát sinh những nội dung có đông người cùng kiến nghị, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức gặp gỡ, đối thoại với công dân, nhằm sớm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tại cơ sở. Để công tác giải quyết khiếu nại của công dân đạt được kết quả, công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp cũng được chú trọng.

 Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Tiếp công dân thành phố đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức cho lãnh đạo thành phố tiếp công dân và thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, đúng quy định, đảm bảo công dân đến trụ sở được tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo. Qua thống kê của Ban Tiếp công dân thành phố, 6 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố  tiếp công dân định kỳ và đột xuất 06 lượt;  Ban Tiếp công dân thành phố tiếp thường xuyên 43 lượt; Thanh tra thành phố tiếp 06 lượt; Các phòng, ban thành phố tiếp 48 lượt; Các phường, xã tiếp 11 lượt. Nội dung phản ánh chủ yếu về tranh chấp đất đai, khiếu nại cấp, thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ, khiếu nại quyết định hành chính về chính sách đền bù, di dời khi nhà nước thu hồi đất và các tranh chấp dân sự khác…

Trong thời gian qua, UBND thành phố Châu Đốc đã tăng cường chỉ đạo các ban ngành rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội trong phạm vi địa phương; chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong thành phố Châu Đốc đã quan tâm chỉ đạo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại tập thể, đông người, vượt cấp và vụ việc mới phát sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo gắn với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại với nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác phối hợp tiếp công dân thường xuyên được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Trong những tháng đầu năm 2022, Ban Tiếp công dân thành phố đã bố trí cán bộ, công chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh để tiếp nhận và xử lý các thông tin, tài liệu liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do công dân cung cấp; nghiên cứu, giải thích các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan; hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định của pháp luật. Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra thành phố,  Ban Pháp chế HĐND thành phố thường xuyên phối hợp với Ban Tiếp công dân thành phố, cử công chức đến tiếp công dân khi có đề nghị. Nhìn chung, công tác phối hợp đã được các đơn vị thực hiện tốt, phát huy được vai trò của cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố và phường, xã. Thực hiện có hiệu quả việc trao đổi, nắm thông tin, hồ sơ có liên quan để phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân, góp phần tạo niềm tin của công dân đối với Đảng và Nhà nước.

Với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan và lãnh đạo các địa phương đã chủ động làm tốt công tác tiếp công dân, nắm bắt những mâu thuẫn, ý kiến thắc mắc của người dân, giải quyết phát sinh ngay từ cơ sở nên đã hạn chế tối đa tình trạng công dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; số đơn, thư khiếu nại không tăng so với cùng kỳ năm 2021. Từ nay đến cuối năm 2022, Ban Tiếp công dân thành phố sẽ phân công cán bộ trực tiếp công dân theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân kịp thời. Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; động viên công dân chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật. Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, hướng dẫn, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến đông đảo cán bộ và nhân dân, qua đó giúp người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc quyết tâm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG