Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”; đồng thời, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Châu Đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp đối với nhiệm vụ quan trọng về chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Những năm qua, Đảng ủy - Ban CHQS thành phố và Ban chỉ huy 7/7 phường, xã trong thành phố Châu Đốc đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12-6-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 223-NQ/ĐU ngày 14-9-2016 của Đảng ủy Quân khu 9; Đảng ủy Quân sự thành phố xây dựng Kế hoạch về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội trong LLVT thành phố; các Ban chỉ huy quân sự các phường, xã đều có kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội bảo đảm đúng với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Trong 5 năm qua (2017-2022), Ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc đã đề nghị về trên giải quyết cho 230 đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 290, 188, 142, 62, 49 của Chính phủ với số tiền 687.200.000 đồng. Đề nghị mua 320 thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ.  Riêng năm 2022, Ban CHQS thành phố Châu Đốc tổ chức thẩm định, xét duyệt, báo cáo hồ sơ về trên 05 hồ sơ, tổ chức chi trả chính sách theo Quyết định 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ đúng quy định.

Công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, các hoạt động quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, quỹ Vì người nghèo, quỹ xây dựng “Nhà đồng đội“, “Nhà tình đồng đội”, quỹ phòng chống thiên tai... được duy trì thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đã đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa và các loại quỹ phúc lợi xã hội trên 60 triệu đồng. Xây dựng được 11 căn nhà tình đồng đội với tổng số tiền 685 triệu đồng. Lực lượng vũ trang thành phố thăm viếng, tặng 150 xuất quà cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 150 triệu đồng. Năm 2022, Lực lượng vũ trang thành phố thăm hỏi, tặng 09 suất quà cho gia đình chính sách, trợ cấp khó khăn đột xuất 04 trường hợp, tổng số tiền 16,5 triệu đồng. Tổ chức Tết quân - dân năm 2022 với tiền  652 triệu đồng. Trong đó, xây dựng và bàn giao 06 căn nhà “Đại đoàn kết và tình đồng đội”; khám, cấp thuốc miển phí cho 250 lượt gia đình chính sách và Nhân dân; tặng 10 xuất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng 15 xuất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, lực lượng tham gia lao động giúp dân với những việc làm cụ thể như: vệ sinh môi trường các tuyến đường kênh 7 phường Núi Sam với tổng số đoạn đường dài 5km. Tham gia di dời, cất nhà, thu hoạch hoa màu,… với hơn 2.200 lượt bằng 6.255 ngày công, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai được 5 vụ có 154 đồng chí tham gia.

 Bên cạnh đó, Lực lượng vũ trang thành phố còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành của hệ thống chính trị, không ngừng chăm lo, bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng được thụ hưởng, góp phần tạo động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong tình hình mới, bên cạnh thuận lợi vẫn có nhiều thách thức đặt ra cho quân đội như nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; mặt trái của kinh tế thị trường có tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; khối lượng, nhiệm vụ công tác chính sách lớn, phức tạp, nhất là giải quyết những tồn đọng sau chiến tranh. Trong thời gian tới, LLVT thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp về công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, nhất là truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả; củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và LLVT thành phố.

Phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách hậu phương quân đội. Kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình quân nhân, viên chức quốc phòng làm nhiệm vụ đặc thù nơi khó khăn gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo và những trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Tiếp tục vận động mọi nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xây tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Nhà tình đồng đội” cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở; chăm lo tốt chính sách người có công, chính sách thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, cán bộ quân đội nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, gia đình quân nhân tại ngũ và các đối tượng chính sách xã hội khác; Tiếp tục giải quyết hồ sơ chính sách them Quyết định 62,49 ,… của Thủ tướng Chính phủ; Quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng, phát động tăng gia, sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả, tạo quỹ vốn đưa vào bếp ăn tập thể của quân đội, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023./. (HÂN NGUYÊN)

 

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG