Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !

Thủ trưởng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

Ông Nguyễn Hữu Lợi - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

số điện thoại: 0919.943297


ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 01678.247.247

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG