Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Châu Đốc
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

Địa chỉ:

Số 10, Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Điện thoại:

(0296) 3869610 – 3561567 – 3564238 – 3869529

Fax:

   (00296) 3866211

E-mail:

 chaudoc@angiang.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Chủ tịch:

Lâm Quang Thi

Phó Chủ tịch:

Trần Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch:

Nguyễn Trung Thành

Phó Chủ tịch:

Phạm Văn Phúc

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG