Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC TẠO SỨC LAN TỎA TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC
Đảng bộ thành phố Châu Đốc xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là việc làm thường xuyên, thiết thực trong thực hiện Di chúc của Người. Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Châu Đốc đã thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và Nhân dân.

Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thành ủy đã sáng tạo trong tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng hình thức trực tuyến qua zalo nhóm, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tập thể và cá nhân tại địa phương, cơ quan, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tương thân, tương ái, đoàn kết cùng với chính quyền và Nhân dân.

Triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 tại hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa được 22 lớp có 4.134 đảng viên tham gia. Tổ chức triển khai, quán triệt nghiên cứu và học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII lồng ghép Chuyên đề 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được 51 lớp, cho 5.350 cán bộ, đảng viên, hội viên. Đẩy mạnh tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình thành phố Châu Đốc; mạng xã hội Facebook, Zalo; Bản tin công tác tư tưởng thành phố, đảm bảo truyền tải đến mọi tầng lớp nhân dân, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên sâu rộng, đều khắp và hiệu quả hơn. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực, chất lượng trong sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên được nâng lên.

Responsive image

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên đã sưu tầm những mẩu chuyện về Bác để kể và sau đó rút ra bài học cũng như liên hệ với thực tiễn công việc để từ đó tạo động lực phấn đấu làm theo. Ngoài ra, chất lượng hoạt động chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Châu Đốc ngày càng hiệu lực, hiệu quả và tạo được niềm tin trong nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã làm tốt việc khơi dậy tinh thần tự nguyện, tự giác của đoàn viên, hội viên trong tham gia thực hiện các phần việc như: Thực hiện các công trình dân sinh, các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới. Việc học tập và làm theo Bác cũng đã giúp phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố ngày càng có sức lan tỏa, tạo được hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
           Nhiều cấp ủy đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những cách làm mới; xây dựng thành công nhiều mô hình điểm, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Cụ thể: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cấp trưởng, phó phòng, ngành cấp thành phố và phường, xã đóng góp tiền xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa, với tổng số tiền ủng hộ gần 143 triệu đồng.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố; đẩy mạnh Quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Năm 2022, Đảng bộ xã Vĩnh Tế phát động trong cán bộ đảng viên tham gia đóng góp hỗ trợ mua BHYT cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, được hơn 26 triệu đồng; năm 2023 phát động trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hỗ trợ cất 01 căn nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng;

Đảng bộ phường Núi Sam phát động đảng viên toàn Đảng bộ đóng góp kinh phí cất 01 căn nhà tình nghĩa, trị giá 40.000.000 đồng, cho đảng viên khó khăn có nhu cầu về nhà ở. Đến nay, trên địa bàn phường đã thoát được 20 hộ nghèo và 47 hộ cận nghèo.

Đảng bộ phường Châu Phú B với các mô hình hay, sáng tạo có hiệu quả như: Xã hội hóa nâng cấp hẻm tổ 10 của tập thể Ban khóm Châu Quới 1; Vận động Quỹ vì người nghèo và Quỹ đền ơn đáp nghĩa của Ban khóm Châu Thới 2; Cùng các mô hình học tập và làm theo của cá nhân, như: “Xã hội hoá camera an ninh” các hẻm trên địa bàn khóm Châu Long 4; Chăm lo người già neo đơn; Vận động xã hội hoá làm hố ga đường đài khí tượng; Xã hội hóa mở hẻm trường Võ Thị Sáu;…..

Đảng bộ xã Vĩnh Châu với mô hình tiêu biểu như: Vận động xã hội từ thiện góp phần thực hiện các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao của Ban trị sự PGHH xã Vĩnh Châu; “Tổ cất nhà từ thiện”.

 Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự có sức lan tỏa, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc cũng luôn xác định và tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.  Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng các cấp trên địa bàn thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 01 về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng giải quyết hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tạo ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là kiểm tra, giám sát nội dung cam kết hàng năm gắn với các quy định nêu gương. Qua đó, kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu để việc học tập và làm theo Bác ngày càng được nhân rộng, thiết thực và hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và toàn xã hội.  Qua đó, tạo chuyển biến mới trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định xây dựng Châu Đốc thành đô thị du lịch thông minh,  là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh với đồng bằng Sông Cửu Long và Campuchia. Phấn đấu cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I để được công nhận sau năm 2030./. HÂN NGUYÊN