Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Châu Đốc nỗ lực đào tao, hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động địa phương
Để góp phần trong công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, Những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

.Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo nên cấp ủy, chính quyền thành phố Châu Đốc đã chú trọng công tác tuyên truyền các chính sách của tỉnh và thành phố về giải quyết việc làm và giảm nghèo đến người dân trên địa bàn thành phố. Từ đó, giúp người lao động nắm được thông tin và có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Đồng thời, thành phố Châu Đốc khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho lao động đi làm việc có thời hạn ở ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động; quan tâm hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật cho người dân phát triển kinh tế gia đình; chú trọng xây dựng làng nghề, hợp tác xã, mở rộng các mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ... Chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn cơ bản đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động và thị trường lao động, phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế. Một số ngành, nghề sau đào tạo đáp ứng yêu cầu về thị trường lao động, nâng cao tay nghề, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Công tác dạy nghề đã giúp lao động nông thôn tham gia các khóa học nghề hoặc tiếp cận với các ngành nghề mới, tạo thêm cơ hội có việc làm, ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

          Thành phố Châu Đốc đã tập trung chỉ đạo tăng cường, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động khu vực nông thôn; kết hợp giữa tạo điều kiện để người lao động tìm kiếm việc làm trong nước gắn với đẩy mạnh công tác tư vấn, khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia xuất khẩu lao động để giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
          Trong năm 2021, tổ chức giới thiệu việc làm cho 4.000 lao động. Ngoài ra, còn phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư tài chính và Truyền thông quốc tế (MIF) thuộc Tập đoàn Sao Mai tổ chức tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho 68 bộ đội xuất ngũ. Xuất khẩu lao động 07/12 người, tỷ lệ 58% so kế hoạch.

Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền thành phố cũng tập trung thực hiện có hiệu quả đề án giảm nghèo bền vững, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Thành phố Châu Đốc triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng, ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ về y tế, giáo dục, tiền điện cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo... Qua đó, đã tạo điều kiện cho người dân vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đến nay trên địa bàn thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo, có 202 hộ cận nghèo với tỷ lệ 0,7%, cuối năm còn 118 hộ cận nghèo với tỷ lệ 0,42%, giảm 84 hộ cận nghèo vượt so với chỉ tiêu giao 121,7% .

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, Năm 2022, thành phố Châu Đốc đề ra chỉ tiêu đào tạo nghề cho 1.800 lao động, giải quyết việc làm cho 1.458 lao động sau khi học nghề, tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm là 78,7%.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho nhân dân nhận thấy được tầm quan trọng của giáo dục dạy nghề; Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với người lao động; Tăng cường công tác tư vấn, vận động học nghề gắn với tạo việc làm tại địa phương hoặc cơ hội việc làm trong và ngoài tỉnh; quan tâm tư vấn xuất khẩu lao động. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề kết hợp với tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động tham gia đào tạo nghề, tham gia xuất khẩu lao động; đôn đốc các phường, xã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đặt ra;  đồng thời, kết nối doanh nghiệp tạo việc làm cho lao động sau đào tạo, xem đây là giải pháp quan trọng góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững, đồng thời góp phần phát triển nguồn lực, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố../.

Hân Nguyễn

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG