Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Lễ ra mắt và làm việc với Tổ hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn thành phố Châu Đốc
Nhằm chuẩn bị tốt cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Châu Đốc năm 2023 và các hoạt động lễ hội tại các di tích được công nhận, đặc biệt là Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ Núi Sam.

Chiều 09/01, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp lễ ra mắt và làm việc với Tổ hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Chủ trì cuộc họp Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn.

Responsive image

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Châu Đốc Thông qua Quyết định thành lập Tổ hướng dẫn viên du lịch thành phố;  Quy chế hoạt động của Tổ hướng dẫn viên du lịch thành phố và Bảng phân công nhiệm vụ cho 04 Tổ hướng dẫn viên du lịch thành phố.

Responsive image

Tổ hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn thành phố Châu Đốc được thành lập theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Gồm 4 tổ, cụ thể:  Tổ hướng dẫn viên du lịch Thường trực có 9 thành viên; Tổ hướng dẫn viên du lịch tại Ban Quản trị lăng miếu núi Sam có 6 thành viên; Tổ hướng dẫn viên du lịch trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam có 10 thành viên và Tổ hướng dẫn viên du lịch hoạt động Cộng đồng có 17 thành viên.

Các tổ này có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, danh lam thắng cảnh, di tích và truyền thống văn hóa, lịch sử của thành phố Châu Đốc đến người dân, du khách trong và ngoài nước./.

Tin Mới Nhất
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG